Arnoldus Hubertus van Soest -1902 – Jacoba Mechtilda Rosalia Freulich

  

 

Arnoldus Hubertus van Soest, geboren in Broekhuizen op 26 februari 1871, overleden in Broekhuizen op 4 maart 1947.

Vader was Christiaan van Soest, moeder Johanna Catharina Keijsers.

Op 22 mei 1895 werd in Broekhuizen Maria Wilhelmina Relouw geboren. De moeder was Anna Mechtildis Relouw, geboren op 11 augustus 1871 in Meerlo. Blijkens de geboorteakte werd dit kind door Arnoldus Hubertus van Soest erkend. Enkele dagen later op 30 mei 1895 overleed in Broekhuizen de moeder, Anna Mechtildis Relouw. Maria Wilhelmina had blijkens de overlijdensakte, ze overleed op 12 oktober 1895 4 maanden oud, inmiddels de achternaam van Soest gekregen.

Arnoldus Hubertus van Soest trouwde op 12 juli 1902 met Jacoba Mechtilda Rosalia Freulich, geboren in Broekhuizen op 30 september 1877, overleden in Broekhuizen op 19 juli 1963. Het vermelde beroep op de huwelijksakte van Arnoldus was boomkweker, Jacoba was zonder beroep. 

Kinderen

  1. Petronella Wilhelmina Anthonia van Soest, geboren op 11 augustus 1903 te Broekhuizen, overleden op 12 juni 1998. Gehuwd met Pierre Jenniskens, op 31 augustus 1960. Pierre is geboren in Castenray op 18 januari 1904 en is overleden op 31 oktober 1988 in Broekhuizenvorst.
  2. Anna Maria Gertruda Cecilia van Soest, geboren op 22 november 1905 te Broekhuizen, overleden op 8 december 1975 te Overasselt. Ongehuwd.
  3. Wilhelmina Arnoldina Christina van Soest, geboren op 25 juni 1907 te Broekhuizen, overleden op 5 mei 1993 in Geleen. Gehuwd met Caspar Mathijs van Megen op 30 april 1935 in Broekhuizen. Casper is geboren op 8 oktober 1907 in Venray en is overleden op 22 november 1996 in Geleen.
  4. Christiaan Mathias Henricus van Soest, geboren op 7 juli 1909 te Broekhuizen, overleden op 10 maart 1987 in Venlo. Ongehuwd.
  5. Matheus Caspar Maria van Soest, geboren op 3 mei 1911 te Broekhuizen, overleden op 24 maart 1997 te Horst. Ongehuwd.
  6. Maria Huberta Gerarda van Soest, geboren op 23 januari 1914 in Broekhuizen, overleden op 25 juni 1976 in Venlo. Ongehuwd.
  7. Jacobus Gerardus Hubertus van Soest, geboren op 1 februari 1916 in Broekhuizen, overleden op 11 augustus 2000 in Sittard. Gehuwd met Rosalia Broekmans.
  8. Clara Josephina Wilhelmina van Soest, geboren op 6 december 1917 in Broekhuizen, overleden op 12 juli 2009 in Tegelen. Ongehuwd.
  9. Alfonsius Alouisius Petrus van Soest, geboren op 22 mei 1921 in Broekhuizen, overleden op 2 juli 1996 in Blerick. Gehuwd met Teresia Antonia Maria Hofman op 22 november 1956. Teresia is geboren op 22 oktober 1928 in Tienray en overleden op 15 februari 2019 in Grubbenvorst.
  10. Josephina Anna Anthonia van Soest, geboren op 17 januari 1926 in Broekhuizen, overleden op 7 maart 1994 in Vortum Mullem. Gehuwd met Rutgerus Petrus Franciscus Broeren. Rutgerus is geboren in Sambeek op 30 juli 1924 en overleden op 28 augustus 1996 in Vortum Mullem.

 

Ze zijn op 12 juli 1902 getrouwd en zijn toen bij Arnolds ouders gaan inwonen.

Ze zijn dus in het ouderlijke huis van Arnold aan de Veerweg 4 in Broekhuizen blijven wonen.

v.l.n.r. : Anna en Mien.               Op het bord boven de deur stond de tekst: Jan Willem van Soest Boomkweker

De ouders van Arnoldus (onze opa) waren op dat moment, het moment van voornoemd huwelijk dus, zijn natuurlijke moeder, zijnde Anna Catharina Keijsers en zijn stiefvader Jan Willem van Soest.

Arnolds eigen vader, Christiaan van Soest, was namelijk in 1880, toen Arnold zelf dus 9 jaar was, overleden. Zijn moeder is toen in 1881 hertrouwd met Jan Willem, de broer van haar eerste man. Was Jan Willem dus eerst de oom van Arnold, door dit huwelijk werd hij dus ineens zijn stiefvader.

Christiaan, de vader van onze opa (Arnoldus dus), had dit huis aan de Veerweg 4 in l863 gekocht. Bij zijn overlijden in 1880 is dit huis dus over gegaan naar zijn vrouw Johanna Katharina Keijsers en de kinderen Arnold en Gerard. ( Hun oudste kind, dochter Anna Catharina was op de leeftijd van 3 maanden al overleden.)
Toen Johanna Catharina in 1902 overleed, 4 maanden na het huwelijk van onze opa en oma, (zie gemarkeerd blok inbovenstaand schema ) ging haar deel van de woning weer over naar Jan Willem en de twee kinderen Gerardus en Aroldus. Bij het overlijden van Jan Willem op 14-03-1921 is zijn deel in het huis weer verdeeld tussen Gerardus en Arnoldus. In het pand is tot 1902 een winkel geweest. Vanaf 1881 had men bovendien vergunning voor het schenken en verkopen van sterke drank. In 1888 werd deze vergunning geweigerd i.v.m. combinatie van winkelnering. Na het overlijden van Johanna Katharina werd de winkel niet meer voortgezet. In 1904 werd aan Jan Willem verlof verleend voor de verkoop van alcoholhoudende drank in de lokaliteit van het woonhuis en kamer “lings”, A2 of Dorpstraat 2 ( Dit was de oude adres aanduiding voor de huidige Veerweg 4)

Als bewoners, ouder dan 16 jaar, worden in deze vergunning genoemd:
Jan Willem (landbouwer en boomkweker), Arnoldus (bakker) en Rosalia Freulich. Dit café werd in 1911 gesloten.

Aankondigingskaartje huwelijk

De oorlog heeft ook in dit gezin een grote rol van betekenis gespeeld.
Tussen 21 november 1944 en april 1945 was de familie samen met andere inwoners van Broekhuizen geëvacueerd. In de slag die eind november geleverd werd om het dorp en het kasteel in Broekhuizen tussen Britten ( die gevorderd waren tot “de Stokt” ) en Duitsers ( vechtend vanuit Arcen, Broekhuizen en aanvankelijk het kasteel ) bleef weinig heel van het dorp. De schade aan de huizen van de Veerweg viel echter, in verhouding tot andere delen van het dorp, nog mee. De huizen aan de Veerweg waren enigszins beschermd door de helling naar de Hoogstraat. Er was voornamelijk letterlijk overheen geschoten. Na een provisorische reparatie was de benedenverdieping van het huis al weer bewoonbaar. De grootste schade was er aan het dak en de schuur/ stal. In de jaren 1945 – 1947 werd de oorlogsschade aan het pand hersteld en werden er ook enkele veranderingen in aangebracht. In 1954 werd het pand verkocht i.v.m. de nieuwbouw aan de Broekhuizerweg.
Aan de Veerweg kon men het landbouwbedrijf niet goed meer uitbreiden. Daarom heeft de fam. van Soest toen de grond, die ze gepacht hadden aan de Broekhuizerweg, kunnen kopen en heeft men hier een nieuwe woning met bedrijfsruimte gebouwd.

Overigens stond op dit stuk grond al een oud pand dat eigendom was van de fam Freulich. Oma (Jacoba Freulich ) was hier al gedeeltelijk eigenaar van. Het oude pand werd echter in de oorlog dermate zwaar verwoest, dat men dit uiteindelijk in 1946 heeft gesloopt, waarna de familie van

Soest, hier dus hun nieuwe woning heeft gebouwd.
Op 17 april 1954 is men hier gaan wonen.
Hier had de familie vanaf dat moment betere mogelijkheden hun bedrijf verder uit te bouwen.

Achter het huis is men zelfs toen begonnen met het telen van asperges. Samen met hun overburen, de familie Reinders waren ze toen de eerste aspergetelers in Broekhuizen. Voor het steken van de asperge op zondag was nog speciale toestemming van de pastoor nodig. Dit waren toen overigens goede tijden voor hun.

In het gezin was medio 1936 een zekere heer Jan Mols komen wonen als kostganger. Deze heer Mols, zelf afkomstig uit Spekholzerheide, was als plaatsvervanger aangesteld op de school in Broekhuizenvorst ter vervanging van een zieke leerracht daar. Het was echter voorwaarde dat hij binnen de gemeente Broekhuizen ging wonen. En zoals gebruikelijk, werd de pastoor voor het oplossen van dit probleem ingeschakeld. Aangezien de heer pastoor nogal goede contacten had met de fam. van Soest, werd deze oplossing voor het woonprobleem snel bedacht. Later is deze kostganger verongelukt. Dit hoorde opa en oma toen ze in Geleen bij ome Casper en tante Mien waren.

Nogmaals, van opa zelf weet ik eigenlijk weinig. Tante Clara vertelde me wel dat opa nooit ziek was en dat bij het overlijden van opa tante Nella, tante Clara en ome Sjaak (mijn vader) aanwezig zijn geweest. Verder heb ik tante Clara ooit eens gevraagd waarom op de grafsteen en op het overlijdensprentje als geboortedatum 28 februari stond en niet 26 februari. Immers opa was de 26° geboren. Hoe deze fout ooit is ontstaan wist ze zelf ook niet precies, maar opa zelf zei vaker lachend dat hij een paar dagen achter elkaar jarig was, maar de verjaardag werd uiteindelijk toch de 28 februari gevierd. Daarom hebben ze op de grafsteen toen ook de 28 gezet, omdat dat immers de datum was dat opa zijn verjaardag vierde.

In het trouwboekje staat ineens weer de datum 28 februari vermeld. terwijl inde huwelijksbijlagen heel correct de 26 als datum staat weergegeven.

In het trouwboekje staat ineens weer de datum 28 februari vermeld. terwijl inde huwelijksbijlagen heel correct de 26 als datum staat weergegeven.

Ook op de grafsteen heeft de familie de 28e februari laten zetten.  

Bovenste rij: Soest van 19171206 Clara, Soest van 19140123 Maria,Soest van 19260117 Josephina,
Onderste rij: Soest van 19070625 Wilhelmina, Soest van 19051122 Anna, Soest van 19030811 Petronella

Op de persoonskaart (waarvan hier een klein gedeelte) staat weer heel netjes 26 februari 1871

En op het bidprentje staat weer 28 februari1871 als geboortedatum.

Freulich 18770930 Jacoba

Soest van 18710226 Arnoldus