Opa Arnoldus Hubertus van Soest en oma Jacoba Mechtilda Rosalia Freulich vormen de basis van deze familiesite, zij zijn immers de ouders van onze ouders. Opa en oma zelf stammen uit een gezin van respectievelijk 3 en 8 kinderen.

Opa Arnoldus Hubertus van Soest en oma Jacoba Mechtilda Rosalia Freulich zijn getrouwd op 12 juli 1902 en zijn toen bij Arnolds ouders gaan inwonen. Ze zijn dus in het ouderlijke huis van Arnoldus aan de Veerweg 4 in Broekhuizen gaan wonen.

De ouders van Arnoldus waren op dat moment, het moment van voornoemd huwelijk dus, zijn natuurlijke moeder, Anna Catharina Keijsers en zijn stiefvader Jan Willem van Soest. Arnolds eigen vader, Christiaan van Soest, was namelijk in 1880, toen Arnold zelf dus 9 jaar was, overleden. Zijn moeder is toen in 1881 hertrouwd met Jan Willem, de broer van haar eerste man. Was Jan Willem dus eerst de oom van Arnold, door dit huwelijk werd hij dus ineens zijn stiefvader.

Christiaan, de vader van onze opa ( Arnoldus dus), had dit huis aan de Veerweg 4 in 1863 gekocht. Bij zijn overlijden in 1880 is dit huis dus over gegaan naar zijn vrouw Johanna Katharina Keijsers en de kinderen Arnold en Gerard. ( Hun oudste kind, dochter Anna Catharina was op de leeftijd van 3 maanden al overleden.)
Toen Johanna Catharina in 1902 overleed, 4 maanden na het huwelijk van onze opa en oma, (zie gemarkeerd blok in bovenstaand schema ) ging haar deel van de woning weer over naar Jan Willem en de twee kinderen Gerardus en Arnoldus. Bij het overlijden van Jan Willem op 14-03-1921 is zijn deel in het huis weer verdeeld tussen Gerardus en Arnoldus. In het pand is tot 1902 een winkel geweest. Vanaf 1881 had men bovendien vergunning voor het schenken en verkopen van sterke drank. In 1888 werd deze vergunning geweigerd i.v.m. combinatie van winkelnering. Na het overlijden van Johanna Katharina werd de winkel niet meer voortgezet. In 1904 werd aan Jan Willem verlof verleend voor de verkoop van alcoholhoudende drank in de lokaliteit van het woonhuis en kamer “lings”, A2 of Dorpsstraat 2 (Dit was de oude adres aanduiding voor de huidige Veerweg 4).

Als bewoners, ouder dan 16 jaar, worden in deze vergunning genoemd: Jan Willem (landbouwer en boomkweker), Arnoldus (bakker) en Rosalia Freulich. Dit cafe werd in 1911 gesloten.